Kamerový systém

Kamerový systém 

Obec je monitorována kamerovým systémem za účelem prevence před vandalismem a ochrany obecního majetku, zdraví, života a majetku občanů. Správce kamerového systému je obec Louňová.

Stanoviště kamer :

  • Kamera č. 1 ( budova obecního úřadu) – směr na prostranství před vchodem do obecního úřadu
  • Kamera č. 2 ( budova obecního úřadu) – směr na prostranství s kontejnery na komunální odpad
  • Kamera č. 3 ( budova obecního úřadu) – směr na prostranství – zázemí pro sběr kovového odpadu

Kamerový systém

Na monitorovaných místech je umístěn piktogram :

piktogram

Přístup k zaznamenaným událostem má pouze určený operátor.

Záznamy kamerového systému je možné zpětně přehrát pouze :

  • na pokyn pověřeného operátora
  • na žádost Policie ČR a to pouze pro Policii ČR
  • na žádost orgánů činných v trestním řízení
  • na žádost správních orgánů nebo osob pověřených tyto záznamy předávat

Záznamy událostí na pevných discích jsou nejpozději do 5 dnů od jejich pořízení bezobslužně vymazány a přepsány novými.

Přehrávání záznamů jiným osobám je zakázáno.

Směrnice :

Směrnice 1/2023 k zajištění provozu obecního kamerového systému Typ: PDF dokument, Velikost: 1.91 MB